Законодавчі «інновації» сприятимуть рейдерству — Правозахисник

Законодавчі «інновації» сприятимуть рейдерству - Правозахисник

Зміни в діючому законодавстві в сфері державної реєстрації сприятимуть збільшенню кількості випадків рейдерських захоплень бізнесу. Про це повідомляє у своєму фейсбуці правозахисник, керівник адвокатської фірми «УкрЮрЦентр» Олександр Качура: «В звязку із внесенням змін до відповідного законодавства, а саме, фактична відміна інституту «друкованого статуту» підриємства, оприлюднення фотокопій установчих документів юридичних осіб на сайті Мінюсту, сприятиме спрощенню схеми, так званих, рейдерських захоплень організацій».

Як зазначає правозахисник Качура: «Тепер маючи дублікат печатки, яку з легкістю можна замовити в інтернеті та, на виготовлення якої, зараз не потрібно отримання жодних дозволів, можно без проблем змінити склад засновників та керівника юридичної особи, без відома їх власників, тож закликаю Мінюст взяти це до уваги поки не пізно».

Як відомо 01 січня 2016 року, вступили в силу зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого Мінюст зобовязується публікувати скан-копії установчих документів юридичних осіб на своєму сайті.

Законодательные «инновации» будут способствовать рейдерству — Правозащитник
 

Изменения в действующем законодательстве, в сфере государственной регистрации, будут способствовать увеличению количества случаев рейдерских захватов бизнеса.

 

Об этом сообщает в своем фейсбуке правозащитник, руководитель адвокатской фирмы «УкрЮрЦентр» Александр Качура: «В связи с внесением изменений в соответствующее законодательство, а именно, фактическая отмена института «печатного устава» предприятия, обнародование фотокопий учредительных документов юридических лиц на сайте Минюста, будет способствовать упрощению схемы, так называемых, рейдерских захватов организаций».

 

Как отмечает правозащитник Качура: «Теперь имея дубликат печати, которую с легкостью можно заказать в интернете и, на изготовление которой сейчас не требуется получение каких-либо разрешений, можно без проблем изменить состав учредителей и руководителя юридического лица, без ведома их владельцев, поэтому призываю Минюст принять это во внимание пока не поздно».

 

Как известно, 1 января 2016 вступили в силу изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», согласно которому Минюст обязуется публиковать скан-копии учредительных документов юридических лиц на своем сайте.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *